Aanmelden kan weer!

De aanmeldingen stromen al weer binnen!
Wil jij met je JV een week draaien in Ermelo?
Wil je je individueel opgeven?
Ga naar: https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=32836 om je aan te melden voor Het Baken op Kriemelberg Bushcamp!
Liever een andere camping op plek in de stad?
Ga dan naar de hoofdpagina: https://www.izb.nl/dabar/campings

De flyer staat online!

Vanaf dit jaar werken we met een weekthema.

De kinderclub en Teen Spirit zullen hier veel van merken.

Ook hebben we geprobeerd om een activiteit aan te laten sluiten bij de thema’s en wordt er een themamiddag geprganiseerd.

De flyers voor deze zomer zijn vanaf nu beschikbaar.

We hopen dat jullie deze zomer weer met ons mee genieten.

namens de Bakencommissie,

Rutger Stegeman

Meivakantie 2021

Voor het eerst (2020 waren we in lockdown) is Het Baken aanweizg in de “vaste week” van de meivakantie. Na jaren van woensdag t/m zaterdag rondom Hemelvaart aanwezig te zijn geweest hebben we in goed overleg met Dian en Danielle besloten om deze periode te verschuiven naar de meivakantie..

We zullen net als in de zomer (uiteraard binnen de maatregelen) een zo gevarieerd mogelijk programma neerzetten. Houdt de website en onze sociale media goed in de gaten!

We hopen op een mooie week!