Kinderclub

Het kinderwerk is vernieuwd! Niet alleen het materiaal, maar ook de vorm!
We kunnen ons indenken dat het voor de kinderen net als voor ons wennen zal zijn.
Gelukkig schakelen kinderen vaak sneller dan volwassenen.
Opzet Kinderclub

We gaan er van uit dat we met het veranderen van opzet nog beter aan kunnen sluiten bij de kinderen van deze tijd. We menen een opzet bedacht te hebben waarbij zoveel mogelijk kinderen zich welkom en thuis kunnen voelen zoals ze zijn. We denken beter aan te kunnen sluiten bij de kinderen en hun behoeften..

Het belangrijkste uitgangspunt voor de kinderclub is:

De kinderclub is elke dag tussen 9.45 en 11.30 voor ALLE kinderen tussen van 4 t/m 8 jaar, ongeacht achtergrond, stimulerende en belemmerende factoren, spanningsboog, interesse etc. Iedereen is welkom!

Elke week is opgebouwd rondom een weekthema. Zo zijn er dit jaar thema’s rondom zintuigen, insecten, weer/elementen, survival, licht en donker, wild etc.

De kinderclub bevat elke dag 3 sporen: 

  1. verhaalspoor, 
  2. knutselspoor, 
  3. spelspoor. 

Binnen het knutsel en spelspoor is er de mogelijkheid om met de groep mee te doen of om je eigen weg te gaan.

Kinderen mogen naar alle 3 de “sporen” (ze moeten minimaal 1x wisselen)                     

Zoals in de flyer te zien is heeft de kinderclub op maandag, woensdag en vrijdag een christelijk karakter.  Dit verandert echter niks aan het uitgangspunt dat ALLE kinderen welkom zijn. 

Dit houdt in dat we de dag beginnen met een kort gebed en er wordt bij het verhaalspoor een bijbelverhaal verteld. Dit zijn verhalen rondom de thema’s. Het zou ook kunnen dat dit in de vorm van een toneelstuk of een film is gegoten. Dit verschilt per week. 

Bij het knutselspoor is een passend werkje nav het verhaal en daarnaast de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. 

Op dinsdag en donderdag draait  het verhaalspoor om een maatschappelijk thema of om een prentenboek. Ook deze dagen is er een bij het thema passend werkje bij het knutselspoor.

Extra: Tijdens elke week is er een kleurwedstrijd! Hoe dit werkt lees je op de camping.