Corona-afspraken Bakenwerk

         Kom je naar onze activiteiten?

  • Was voor en na de activiteiten je handen!
  • 12+? Houd 1.5 meter afstand tot Het Baken                                                                  (geldt niet voor 13-18 bij beweegactiviteiten)
  • Volg aanwijzingen van Het Baken altijd op!
  • Houd je aan de algemene afspraken!
  • Let goed op de leeftijdsgrenzen!
  • Ga vóór de activiteit naar de wc!                                                                                 Je moet tijdens activiteiten altijd met je ouders naar wc ivm toegang toiletgebouw.
  • Het Baken voelt zich genoodzaakt om deelnemers uit te sluiten/ de activiteit te stoppen wanneer blijkt dat de motivatie om hieraan mee te werken ontbreekt.1Sommige activiteiten gaan helaas niet door. We hebben gezocht naar verantwoorde alternatieven.

Wees flexibel, relax en….. accepteer eventuele veranderingen.

We hebben elkaar nodig!                                                                                                #Samen Sterk, Samen Bakenwerk!  

Deze afspraken komen ook als aannietvel aan onze flyer:

Baken-afspraken