Support het Baken

Wil je ons financieel ondersteunen?

Het campingwerk wordt mede-ondersteund door kerken uit onze achterban. Giften ter ondersteuning zijn altijd welkom.
Dit kan op de volgende manieren:

Op Kriemelberg Bushcamp bij de receptie staat op de balie een rode telefooncel (spaarpot), waarin u kunt laten blijken dat u van de activiteiten genoten heeft.

Eventuele (Niet ANBI) giften kunnen worden overgemaakt naar Het Baken Harderwijk: IBAN NL43 INGB 0001 1478 23

ANBI-giften kunnen worden overgemaakt naar de IZB: NL26 RABO 0302 2061 91 onder vermelding van Het Baken, De Kriemelberg, Dabar (dan komen ze weer naar ons)