Bakenvriend

Wil je ons financieel ondersteunen?

Het campingwerk wordt mede-ondersteund door kerken uit onze achterban.

Giften ter ondersteuning zijn altijd welkom.

Eventuele (Niet ANBI) giften kunnen worden overgemaakt naar Het Baken Harderwijk: IBAN NL43 INGB 0001 1478 23

ANBI-giften kunnen worden overgemaakt naar de IZB: NL26 RABO 0302 2061 91 onder vermelding van Het Baken, De Kriemelberg, Dabar (dan komen ze weer naar ons)

Ben je enthousiast over Het Baken?
Wil je meeleven?
Ben je bereid voor ons te bidden?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Als vriend houden wij je dan regelmatig op de hoogte.

* indicates required field