Commissie

De Bakencommissie heeft de missie om present te zijn met het evangelie. Niet opdringerig maar met het motto: evangelisatie door recreatie.

Gedurende het hele jaar werkt de commissie van het Baken aan de organisatie van de zes bakenweken op de Kriemelberg en is eindverantwoordelijk gedurende de weken. De commissie is buiten de zes weken bezig met bijvoorbeeld het werven van teamleden, realiseren van een band voor de Sing-ins en organiseren van een uitzend- en terugkomstdienst. Tijdens de weken maakt de commissie deel uit van het team mentoren om de teams te ondersteunen.

We zijn vaak op zoek naar nieuwe commissieleden of ‘commissiehulpen’ die zich inspannen voor een enkele taak!

Geïnteresseerd? Neem contact op: